Wikimania

Wikimania

Cape Town, Nam Phi, 2018

Đây chỉ là trang giả thử đơn xin tài trợ dự họp. Hãy chỉ sử dụng nó để kiểm thử.

Đây là đơn xin tài trợ để tham dự Wikimania 2018, hội nghị quốc tế hàng năm về các dự án Wikimedia. Những người được tuyển chọn sẽ nhận tài trợ chi phí đăng ký hội nghị, khách sạn, và vé khứ hồi Wikimania tại Cape Town, Nam Phi, vào ngày 18–22 tháng 7 năm 2018.

Có thể nộp đơn trong bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng mọi người nộp đơn phải chứng minh khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ cho phép tham dự Wikimania, một hội nghị chủ yếu sử dụng tiếng Anh. Có thể chứng minh khả năng sử dụng tiếng Anh ở trong đơn xin tài trợ hoặc ở những nơi khác.

Xin hãy cân nhắc kỹ càng các nhu cầu tài chính của bạn trước khi nộp đơn xin tài trợ tham dự Wikimania. Quỹ tài trợ dự họp là có hạn và nhiều người nộp đơn không có phương tiện tài chính để tham dự Wikimania nếu không có cơ hội này. Xin cảm ơn.

Xin lưu ý: Nếu bạn cần hơn 10 phút để điền đơn này, xin bạn viết bản nháp trong chương trình soạn thảo văn bản, tải lại trang này, và chép-dán các câu trả lời vào các hộp văn bản trước khi gửi đơn. Đơn xin tài trợ này có thể gây lỗi (“Missing or invalid CSRF token”) nếu được mở lâu hơn 15 phút trước khi thực hiện thao tác gửi.

Ngày hết hạn nộp đơn là 23:59 UTC ngày 22 tháng 1 năm 2018.

Để biết thêm thông tin về quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu, xin vui lòng xem lại tuyên bố quyền riêng tư của đơn xin.

Câu hỏi thường gặp

Kiểu tài trợ
 
 
Thông tin liên lạc
Thông tin cá nhân
 
   
Cách tham gia vào các dự án Wikimedia
 
 
Sự tham dự và tham gia vào Wikimania
 
 
Thỏa thuận nộp đơn
Riêng tư

Để biết thêm thông tin về quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu, xin vui lòng xem lại tuyên bố quyền riêng tư của đơn xin.

Wikimedia là một tổ chức toàn cầu nhằm mục đích ủng hộ kiến thức mở. Bằng cách điền đơn xin này, bạn đồng ý với việc chuyển, lưu trữ, và sử dụng các thông tin được thu thập qua Hoa Kỳ và những nơi khác cần để thực hiện các mục đích đã kể bên trên. Bạn cũng đồng ý với việc chuyển thông tin từ Hoa Kỳ đến các nước khác, các nước đó có thể có luật bảo vệ dữ liệu cá nhân khác với nước của bạn, để thực hiện các mục đích đã kể.